JP TOPLANA, Kraljevo

Investitor: J.P. Toplana -Kraljevo

Naziv objekta: Toplana Nova Kolonija

Mesto: Kraljevo

Vreme izvođenja radova: 2011

Opis radova: Toplana sa tri vrelovodna kotla sa ekonomajzerima instalisane snage 3x12 MW, sa kobinovanim gorionicima za rad na zemni gas i mazut, hidraulička skretnica 10 m³, toplotna podstanica sa pumpnim postrojenjem, diktir sistem za održavanje pritiska sa otvorenom ekspanzionom posudom od 36 m³, centralni sistem za nadzor i upravljanje.

<<< nazad na Kotlarnice...