SPORTSKI CENTAR IGALO

Investitor: Energoprojekt

Naziv objekta: Sportski centar Igalo

Mesto: Igalo

Vreme izvođenja radova: 2006

Opis radova: Izrada instalacija ventilacije i klimatizacije sportske dvorane, svlačionica i pomoćnih prostorija. Instalacija klimatizacije hale se sastoji od dve klima komore protoka vazduha ~ 47.000 m³/h, rashladne snage ~580 kW i toplotne snage ~ 390 kW. Odimljavanje se vrši sa četiri aksijalna ventilatora protoka 24.000 m³/h po ventilatoru.Ventilacija svlačionica i pomoćnih prostorija se vrši nezavisno klima komorom protoka vazduha 4.300 m³/h i toplotne snage 50,2 kW. Klimatizacija trim sale se vrši roof top uređajem protoka vazduha 3.740 m³/h, rashladne snage 24,8 kW i toplotne snage 15,1 kW, a kancelarija i ambulante vrši roof top uređajem protoka vazduha 5.120 m³/h, rashladne snage 25,9 kW i toplotne snage 15,3 kW.