SPORTSKE DVORANE

1. Sportska dvorana Lajkovac, Lajkovac

Opis radova: Ventilacija i klimatizacija sportske dvorane. više...

2. Sportski centar Pendik, Novi Pazar

Opis radova: Ventilacija i klimatizacija sportske dvorane. više...

3. Sportski centar Igalo, Igalo

Opis radova: Izrada instalacija ventilacije i klimatizacije sportske dvorane, svlačionica i pomoćnih prostorija. više...