SPORTSKA DVORANA PENDIK

Investitor: Eu Progres i Grad Novi Pazar

Naziv objekta: Sportska Dvorana Pendik

Mesto: Novi Pazar

Vreme izvođenja radova: 2013

Opis radova: Ventilacija i klimatizacija sportske dvorane, ubacivnanje vazduha spiro kanalima i mlaznicama, dve klima komora 8.0000m³/h , kotlarnica na čvrsto gorivo sa kotlom snage 300 kW, hemijska priprema vode, toplotna podstanica, radijatorsko grejanje svlačionica, toaleta i pomoćnih prostorija iautomatska regulacija i upravljanje.