DSC_0023JPGD.O.O.”ALFACO INŽENJERING” Čačak je inženjersko, instalatersko-servisno preduzeće za grejanje, klimatizaciju i rashladne sisteme. Preduzeće je osnovano 1993. godine. Trenutno zapošljavamo više od 80 radnika različitih obrazovnih profila i nivoa obrazovanja, sa tendencijom konstantnog proširivanja preduzeća, obzirom da smo uvek otvoreni prema mladim i ambicioznim ljudima koji žele da daju svoj doprinos našem zajedničkom boljem poslovanju. Od trenutno zaposlenih radnika u preduzeću je zaposleno 5 diplomiranih mašinskih inženjera i tri diplomirana elektro inženjera.

Licencirani inženjeri imaju sledeće licence:

 • 330 – odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
 • 430 – odgovorni izvođač radova termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
 • 381 – inženjer za energetsku efikasnost zgrada

Preduzeće poseduje Licencu za izdavanje energetskih pasoša za zgrade – energetska efikasnost. Preduzeće poseduje adekvatan vozni park, kao i mašine za rad na visinama.

U ovom trenutku, najznačajnije polje rada su nam rashladni i grejni sistemi. 1996. godine počeli smo da radimo na održavanju rashladnih sistema u našoj kompaniji, a 1997. proizveli naš prvi rashladni sistem. U početku smo proizvodili samo male sisteme, a sada nam se konstantno ukazuje potreba za proizvodnjom većih sistema.

“Alfaco inženjering” gradi svoj uspeh na bazi tri osnovna principa: garancija kvaliteta, zadovoljenje potreba kupaca, proizvodi i proizvodni rangovi koji mogu podmiriti najmanje 50% potreba naših klijenata. Od samog početka osmišljena kao servisna kompanija za ugranju kondicionera vazduha, do danas “Alfaco inženjering”  je prerastao u kompaniju sa širokim spektrom aktivnosti:

 1. Kondicioniranje vazduha;
 2. Grejanje;
 3. Rashladni sistemi;
 4. Gasne instalacije;
 5. Paneli;
 6. Samostalni proizvodni rang, gde je zastupljena proizvodnja kanala za potrebe klimatizacije i ventilacije sa svom pripadajućom opremom za njihovo povezivanje, kačenje, što čini približno 30 % naše ukupne delatnosti)
 7. Instalacije jake i slabe struje;
 8. Projektavanje mašinskih i elektro instalacija
 9. Servisi;

Posedujemo sopstvene radionice i hale, iako je naš kompletan radni prostor tokom NATO kampanje, na žalost, bio u potpunosti porušen. Danas je to, iskorišćeni radni prostor od oko 5500 m 2 (radionice, magacinski prostor, skladišta, hale i poslovne kancelarije).

Srdačan pozdrav,

ALFACO INŽENJERING”d.o.o.

ČAČAK