NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE

Investitor: Narodna Biblioteka Srbije

Naziv objekta: Narodna Biblioteka Srbije

Mesto: Beograd

Vreme izvođenja radova: 2014

Opis radova: Rekonstrukcija kotlarnice na lako lož ulje kapaciteta 2 x 1,6MW, sa gorionicima za rad na lako lož ulje, sa podstanicom za distribuciju tople vode ka potrošačima, podstanica tople vode za klima komore, hemijska priprema vode, automatsko održavanje pritiska, rekonstrukcija podzemnog rezervoara za lako lož ulje zapremine 100 m³.

<<< nazad na objekte od kulturnog značaja...