ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE LEPENSKI VIR

Investitor: Opština Majdanpek

Naziv objekta: Arheološko nalazište Lepenski Vir

Mesto: Majdanpek

Vreme izvođenja radova: 2014/2015

Opis radova: Izrada kompletnog sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije.