GIMNAZIJA "TAKOVSKI USTANAK" 

Investitor: Opština Gornji Milanovac

Naziv objekta: Gimnazija "Takovski ustanak"

Mesto: Gornji Milanovac

Vreme izvođenja radova: 2009. godina

Opis radova: Kompletna rekonstrukcija električnih instalacija jake i slabe struje (izvođenje sistema za strukturnu kablovsku mrežu, dojavu požara, ozvučenje, video nadzor).