FABRIČKA POSTROJENJA (TEHNOLOŠKA KLIMATIZACIJA)

1. KOMPANIJA "SLOBODA", Čačak

Opis radova: Rashladni sistem za hlađenje žarećih peći.

2. TETRAPAK, Gornji Milanovac

Opis radova: Instalacija ventilacije i klimatizacije pogona „Prepresa“.

3. JEDINSTVO A.D., Užice

Opis radova: instalacije elektromotornog razvoda i centralnog upravljanja kotlarnice Prvi Partizan.

4. FIAT, Kragujevac

Opis radova: Instalcija ventilacije, komprimovanog vazduha, šprinkler sistema i elektro instalacija za kabinu za završno farbanje branika.

5. METALAC, Gornji Milanovac

Opis radova: Rekonstrukcija Magacina alata i Magacina bakelita u Pogonu za izradu preslikača.