2021 - Fabrika Kartona UMKA

Investitor: Fabrika Kartona UMKA

Možemo reći da su naše ekipe Montera sjajno doprinele realizaciji ugovora Izrada, isporuka i montaža ventilacionih kanala i čelične konstrukcije platforme za klima komore. Proizvodni kapacitet naše kompanije je bio od ključnog značaja za realizaciju ovih projekata. Radove na  zameni gorionika i kanalskog razvoda kružne duvaljke (OptiDry Turn) i rekonstrukciji kanalskog razvoda gorionika blejda na partiji premaza kao i usluga dispozicije ventilatora recirkulacije 4-rednog i 5-rednog IC grejača zajedno sa izradom kanalskog razvoda, kao i izrada i montaža platforme rekuperatora, nosača kanala i kanalskog razvoda sa izolacijom za potrebe rekuperatora smo započeli u Junu 2021. godine, a uspešno i ponosno završili u Septembru 2021.
Vrednost radova oko 42,5 miliona dinara.